Definition på palliation

​Hvad betyder palliation, og hvor stammer begrebet fra? Få verdenssundhedsorganisationen WHO's definition og læs mere om, hvad der gemmer sig bag begrebet palliativ indsats.

Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring. Det stammer fra det latinske ord "pallium", der betyder tæppe eller kappe. Begrebet palliation bruges i forbindelse med lindrende behandling af lidelser og de symptomer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom.

Palliation har hidtil været forbundet med den lindrende indsats i den allersidste tid med alvorlig sygdom – indtil døden. Det billede er vendt, og i dag er der i høj grad fokus på at starte den palliative indsats tidligt for at øge livskvaliteten og understøtte hele behandlingsforløbet og rehabiliteringen fra start, hvor man stadig forventer at kunne blive helbredt for sygdommen.

Formålet med den palliative indsats er at sikre lindrende og støttende behandling, pleje og omsorg til alle, der er ramt af livstruende sygdom – og med fokus på øge patienternes livskvalitet og tidligt opspore behovet for behandling og hjælp til at opnå et bedre liv over hele sygdomsforløbet.

Definition

Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.
                                                                 (def. World Health Organization (WHO), 2002).

Den palliative indsats:

  • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
  • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
  • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • integrerer omsorgens fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle aspekter
  • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
  • anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
  • har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb 
  • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, der er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer. 

 

Den palliative indsats bunder i et helhedsorienteret menneskesyn, der indebærer respekt for patientens værdier, livsopfattelse, livsforløb og personlige sygehistorie samt de behov og ønsker, som patienten og pårørende har.

 

Redaktør