Symptomer

Udbredte symptomer hos patienter med palliative behov. 

​Akut, svær blødning

Tab af stor mængde blod fra sår, hud eller slimhinder eller indre blødninger fra organer.

Appetitløshed og vægttab

Madlede og manglende lyst til at indtage mad og/eller drikke. Du risikerer et vægttab. 
Årsagerne kan være alt lige fra smerter, væskemangel, inaktivitet, medicin til almen svækkelse efter længere tids sygdom.

Bevidsthedsforstyrrelser

Hukommelses- og koncentrationsproblemer, nedsat tempo, manglende evne til at tænke abstrakt, mental træthed og irritabilitet. Det er svært at gennemføre dagligdagsaktiviteter, og det har stor indflydelse på livskvaliteten. Denne kognitive dysfunktion ses hos en del kræftpatienter i palliativ fase, særligt i de sidste levedøgn, hvor delirium ofte optræder.

Kvalme og opkastning

Kvalme er den ubehagelige fornemmelse af, at man skal kaste op. Fx oplever mere end halvdelen af alle kræftpatienter kvalme i den sidste levetid. Symptomerne kan dels skyldes sygdommen i sig selv, men også være fremprovokeret af den medicin og behandling, du får.

Kræftsår

Kræftsår opstår hos 5-10% af alle kræftpatienter. Sårene ses hyppigst ved diagnosen brystkræft samt hoved-hals-kræft hos patienter over 60 år med avanceret kræftsygdom. Sårene er kendetegnet ved tilstedeværelsen af kræft i sårbunden. Sårene heler sjældent og kan resultere i lugtgener, eksudation, sårinfektion, blødning og sårsmerter.  Kan medføre depression, skam, ændret bodyimage og isolation.

Mundhulegener

1) Mundtørhed - en fornemmelse, der ikke nødvendigvis skyldes nedsat spytproduktion. 
2) Betændelse i mundhulen (stomatitis) forårsaget af svamp, bakterier eller virus (rødmen, ødem, belægninger og sår).

Begge tilstande kan skyldes nedsat spytfunktion, kræft i mundhulen, kemo- og stråleterapi, infektioner, væskemangel, medicinbivirkninger, depression og angst og nedsat immunforsvar.

Psykiske symptomer - angst, vrede, depression

Angst, vrede og depression er hyppige symptomer hos kræftpatienter og kronisk syge, der er døende.

De psykiske reaktioner er ofte ledsaget af fysiske, så som kropslig uro, svedudbrud, hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, søvnforstyrrelser, manglende energi og appetitløshed samt rysten på hænder. Sidstnævnte kan spænde fra let ængstelse og uro til dødsangst og koncentrationsbesvær, irritabilitet m.m.

Smerter

Optræder hos mange patienter med livstruende sygdom. 

Svær forstoppelse - obstipation

Vanskelig og uregelmæssig afføring, der er meget fast. Meget hyppigt hos uhelbredeligt syge kræftpatienter (40 – 50 %) og hos næsten alle, der får smertestillende medicin som morfin og anden opiodbaseret medicin.

Træthed/fatigue

Udtalt træthed, ofte hos døende kræftpatienter i den sidste tid.

Væskeubalance

De fleste terminalt syge mennesker spiser og drikker mindre, når livets afslutning nærmer sig. Dette kan ses som en naturlig del af dødsprocessen, mens lægerne ofte vil overveje at give væskebehandling.

Åndenød

 Vejrtrækningsbesvær.  Fornemmelse af at mangle ilt eller være forpustet. Kan være til stede i hvile eller være udløst af anstrengelse.

 

Mere om symptomer og lindring - se vejledninger under sektionen symptomkontrol til fagfolk >>

 

Redaktør