Høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen

​Vælger du at få høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen, er høreapparat, tilbehør og tilpasning gratis.

​​​​

Vær opmærksom på at der kan være varierende ventetider i det offentlige sygehusvæsen.

Der kræves en henvisning fra øre-næse-hals læge. Det gælder også selvom man tidligere har haft høreapparat. Et høreapparat forventes at kunne holde i fire år. Der udleveres kun et nyt høreapparat inden for fire års perioden, hvis:

  • Der er en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen og det kræver fornyet henvisning fra øre-næse-hals læge
  • Der er legemlige forandringer eller slitage, som efter kort tid umuliggør anvendelse af høreapparatet eller
  • Høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende

Der findes følgende audiologiske afdelinger i Region Hovedstaden:

Bispebjerg Hospital 
Audiologisk afdeling,
tlf. 35 31 27 16 mellem 8-12

Hillerød Hospital
Høreklinikken,
tlf.48 29 38 38
telefontid Mandag-fredag kl. 10-12

Gentofte Hospital
Audiologisk afsnit Gentofte
Telefon: 39 77 38 57 mellem. 8-12

På Bornholm sker udleveringen via de praktiserende øre-næse-hals læger.

Forbrugsdel​e og tilbehør ​

Tilretning af høreapparater og udlevering af forbrugsdele og tilbehør sker på de enkelte afdelinger på det hospital hvor høreapparatet er udleveret. Det gælder dog for patienter fra Gentofte hospital, at de skal henvende sig på Kommunikationscenteret i Hellerup. 

Udskiftning af b​atterier

Du skal bestille batterier direkte hos Oticon. Bestilling kan på leverandørens hjemmeside. Bestillinger kan foretages hele døgnet og er fuldstændig omkostningsfrit.

Alternativt kan borgeren ringe på telefon 3917 7444 på hverdage mellem kl. 8-16 eller sende en mail til batterier@oticon.dk. I mailen er det obligatorisk, at man oplyser om navn, CPR-nummer og adresse.

Hjælpemidler og høre​omsorg​

Har du brug for supplerende høretekniske hjælpemidler eksempelvis forstærkertelefon, teleslynge m.m., eller behov for undervisning i brugen af høreapparatet skal du kontakte det nærmeste Kommunikationscenter. Der kan ikke søges tilskud til høretekniske hjælpemidler og undervisning gennem regionen, da det er omfattet af lov om specialundervisning eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service. Kommunikationscenteret vil ofte hjælpe med at søge tilskud via kommunen. 

Hvis du har spørgsmål vedr. hjælpemidler eller høreomsorg kan du kontakte det nærmeste kommunikationscenter, eksempelvis:

Kommunikationscenter Hellerup
Tlf. nr. 45 11 46 00
Telefontid: mandag -onsdag 8.30-15.00, torsdag 12.00-17.00, fredag 8.30-13.00

Kommunikationscenter Hillerød
Tlf. nr. 48 24 22 00
Telefontid: mandag – torsdag 8.00-16.00, fredag 8-13​

Hvis apparatet ​går i stykker: ​

  • Kan du indlevere det på en af de audiologiske afdelinger, som vil sende det til leverandøren. Hvis du har nogle spørgsmål til fremgangsmåden, kan du kontakte afdelingen.

Hvis du mister dit h​​​​​øreapparat, inden der er gået fire år​

  • Kontakt den høreklinik, hvor du har fået udleveret apparatet


​Se eventuelt også information om h​øreapparatbehandli​ng hos private forhandlere

Redaktør