Hvis du skal have nyt høreapparat, batterier og tilbehør

Nyt høreapparat eller nyt tilskud til høreapparat kan du få efter 4 år. Batterier til høreapparatet er gratis for dig og kan bestilles hos Oticon. Særlige høretekniske hjælpemidler kan bestilles hos et kommunikationscenter.

Hvilke høreapparater tilbyder det offentlige?

Regionen indkøber de samme gode og solide høreapparater til hospitaler, ørelæger og Kommunikationscentret på Bornholm. Regionen har stillet tekniske krav til de høreapparater, der indkøbes til det offentlige, for at sikre sig at de er af god kvalitet.

Du får udleveret et høreapparat, der passer til dine behov og dit høretab. Der er f.eks. forskel på patienters type af høretab og øreform.

Hvis du mister høreapparatet eller det slides op

Et høreapparat forventes at holde i fire år. Når der er gået fire år, siden du sidst fik et høreapparat, kan du få udleveret et nyt høreapparat i det offentlige.

Hvis du har købt et høreapparat hos en privat høreklinik med offentligt tilskud, kan du efter fire år ansøge om et nyt tilskud fra regionen.

Du kan i nogle tilfælde godt få et nyt høreapparat eller nyt offentligt tilskud til høreapparat inden for fire år. Det kan ske, hvis:
• Din hørelse forværres markant.
• Brug af dit høreapparat er umuliggjort af slitage eller lignende.
• Du har mistet dit høreapparat ved tyveri, brand eller lignende.

Hvis dit høreapparat går i stykker

Hvis dit høreapparat går i stykker, skal du kontakte det hospital eller kommunikationscenter, som udleverede høreapparatet til dig. De vil sende høreapparatet til reparation.

Hvis du har købt høreapparat med offentligt tilskud hos en privat høreklinik, skal du kontakte klinikken ved behov for reparation af dit høreapparat, eller hvis det ikke lever op til dine forventninger.

Hvis du får bivirkninger ved brug af høreapparatet

Hvis du oplever problemer med eksem i ørene, eller hvis du danner meget ørevoks, skal du kontakte en ørelæge. Nogle høreapparatbrugere vil opleve flere bivirkninger end andre.

Når du skal bestille gratis batterier

Du skal bestille batterier til dit høreapparat hos Oticon. Uanset om du behandles i det offentlige sundhedsvæsen, eller om du har købt et høreapparat med tilskud fra det offentlige hos en privat høreklinik, er batterier gratis. Batterierne sendes direkte til din bopæl.

Du kan bestille batterier til dit høreapparat hos Oticon her.

Hvis du har behov for tilbehør

Din ørelæge, hospitalet eller kommunikationscentret vil vurdere, om du har behov for tilbehør til dit høreapparat. Det kan f.eks. være en fjernbetjening, hvis du har problemer med brug af dine fingre.

Hvis du har brug for hjælpemidler og undervisning i brug af høreapparater

Har du brug for supplerende høretekniske hjælpemidler, f.eks. forstærkertelefon, teleslynge mm., skal du kontakte et kommunikationscenter. Hjælpemidlerne kan f.eks. hjælpe dig med at høre din dørklokke eller tv. Der er kommunikationscentre i Hillerød, Bornholm, Hellerup og Ballerup.

Hvis du har behov for undervisning i brugen af høreapparatet, skal du også henvende dig på et kommunikationscenter.

Redaktør