​​​​​

Høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen

​Høreapparat og høreapparatbehandling er gratis for dig, hvis du vælger at blive behandlet i det offentlige sundhedsvæsen. Der tilbydes høreapparater af god kvalitet. Høreapparatbehandling kan foregå på et hospital, hos en ørelæge eller på Bornholms Kommunikationscenter.

Kompliceret høretab og høreapparatbehandling til børn

Hvis du har et kompliceret høretab eller er under 18 år, skal du udredes og behandles på et hospital. Din ørelæge vil henvise dig til et hospital og du vil modtage en indkaldelse fra hospitalet. 

Muligheder for høreapparatbehandlinger

Hvis du har et ukompliceret høretab, kan du vælge mellem forskellige muligheder for behandling i det offentlige sundhedsvæsen:

  1. Hos en ørelæge
  2. På Bornholms Kommunikationscenter (gælder kun for borgere på Bornholm)
  3. På et hospital

Du kan spørge din ørelæge til råds om de forskellige behandlingsmuligheder, når du får undersøgt din hørelse hos ørelægen.

Høreapparatbehandling i det offentlige er gratis, dvs. både høreapparatet, behandlingen, tilpasningen og efterjusteringer. 

Du får samme professionelle behandling og gode, solide høreapparater

Som borger får du det samme professionelle høreapparatforløb, uanset om du vælger et hospital, en ørelæge eller Bornholms Kommunikationscenter. Det er audiologer og ørelæger, der varetager høreapparatbehandling alle stederne. Udvalget af høreapparater er også ens alle stederne og altid i en god og solid kvalitet.

Høreapparatbehandling hos en ørelæge

Ønsker du at få høreapparatbehandling med kort ventetid, kan du vælge at kontakte en ørelæge, der har en aftale med regionen om høreapparatbehandling. 
 
Se liste over ørelæger, der foretager høreapparatbehandling

Hver ørelæge kan lave et afgrænset antal høreapparatbehandlinger hvert år. Hvis en ørelæge ikke kan behandle dig, bliver du informeret om dette, når du kontakter hende/ham. Du kan herefter vælge behandling hos en anden ørelæge fra listen. Hvis du oplever, at flere ørelæger ikke har mulighed for at hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os i regionen på tlf.: 38665000. 

 Du kan også skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk.

Høreapparatbehandling på Kommunikationscentret på Bornholm

Hvis du bor på Bornholm, kan du få høreapparatbehandling på Kommunikationscentret på Bornholm.

Læs mere om Kommunikationscentret på Bornholm på Bornholms kommunes hjemmeside.

Høreapparatbehandling på et hospital

Du kan vælge at få høreapparatbehandling på et hospital. Hvis du bor i planområde Byen eller Syd hører du til Bispebjerg Hospital. Bor du i planområde Nord eller Midt hører du til Nordsjællands Hospital.


Har du ikke tidligere haft høreapparat, skal du først forbi en praktiserende øre-, næse- og halslæge for at få en henvisning til høreapparatbehandling. Øre-, næse- og halslægens henvisning sendes til hospitalet, og du vil på den måde blive skrevet op til høreapparatbehandling. 

Hvis du har haft høreapparat tidligere, kan du kontakte hospitalet direkte telefonisk eller pr. mail uden henvisning 
fra læge. Hvis du har tendens til at danne ørevoks, skal du fortsat opsøge ørelægen mhp. oprensning, inden du ses på hospitalet. 

Du er berettiget til nyt høreapparat fire år efter sidste udlevering. Du kan tidligst henvende dig to måneder før, du der berettiget til nyt høreapparat. 
 Redaktør