Ventetiden til høreapparatbehandling

​Ventetiden til behandling afhænger af om du bliver behandlet på et hospital, hos en ørelæge, på Kommunikationscentret på Bornholm eller hos en privat høreklinik.

​Ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen

Der er varierende ventetider til høreapparatbehandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Høreapparatbehandling på et hospital

Der kan være lange ventetider til behandling på Bispebjerg Hospital eller Nordsjællands Hospital. 

Se ventetiden på MitSygehusvalg.dk

Tryk på knappen "Start søgning" og skriv: ”Udlevering af høreapparat (audiologi)”.

Ventetiden for børn under 18 år er 0 uger på Gentofte Hospital.

Høreapparatbehandling hos en ørelæge

Der er betydeligt kortere ventetid til behandling hos en ørelæge. Du kan kontakte en ørelæge direkte for at forhøre dig om ventetid til behandling.​​​

Læs mere om ventetid hos ørelægerne på sundhed.dk​

Høreapparatbehandling på Kommunikationscentret på Bornholm

Ventetiden til behandling på Kommunikationscentret bør maksimalt være 30 dage. Hele patientforløbet forventes at være afsluttet indenfor 3 måneder.

Ventetiden hos de private høreklinikker

Region Hovedstaden er ikke bekendt med ventetiden til høreapparatbehandling på de godkendte, private høreklinikker.

Redaktør