Debatforum

Hvorfor opfinde den dybe tallerken igen og igen? Der afprøves hele tiden mange forskellige tiltag i det tværsektorielle samarbejde om sundhed – lige fra små tiltag og projekter i en kommune/afdeling til større forskningsprojekter. For at vi kan lære af hinanden, kan du her dele eller efterspørge viden og erfaringer. 

For at kunne deltage i debatten og lave indlæg, skal du oprette en profil eller logge ind

Opret en profil på hjemmesiden

Hvis du allerede har en profil, kan du logge ind her

  
Pladsholder for billede: Kamilla Walther
  • Kamilla Walther
004-10-2019 11:10

​Hvilke ønsker har du til et forum for videndeling?

Vi vil gerne høre fra dig, så vi kan tilrette dette forum.

  • Opret en profil
  • Svar på dette indlæg.
04-10-2019 11:10NejGenerelt
  
Pladsholder for billede: Kamilla Walther
  • Kamilla Walther
020-09-2019 11:32

Sundhedsaftalen 2019-2023 adskiller sig fra tidligere sundhedsaftaler ved, at de konkrete indsatser først udvikles efter aftalens godkendelse, og meget af udviklingen skal foregå lokalt i planområderne i regi af samordningsudvalgene. Det giver mening, fordi man her har viden om, hvad der allermest trykker lokalt.

Men det kan også give en bekymring for, om der bliver udviklet en masse forskellige projekter, løsningsmodeller og metoder, som måske ikke får taget afsæt i den viden og de erfaringer, der kan være fra et andet planområde eller et andet sted i landet? Eller i værste fald, at de gode metoder der udvikles, kun kommer et planområde til gavn? Det er i hvert fald før set, at det kan være svært at overføre et godt projekt eller model fra en setting til en anden setting.

Derfor vil det være et fokusområde for Sundhedsaftalesekretariatet at forsøge at bidrage til spredning af viden og gode løsninger. Dels med denne debatside. Dels vil vi afprøve en nyhedsstafet for samordningsudvalg. Vi har også andre idéer på tegnebrættet, men hører meget gerne fra jer – brugerne af sundhedsaftalen – hvad kan hjælpe?

Vi har også forsøgt at samle information om større projekter på det tværsektorielle område, som er igangsat i regi af sundhedsaftalen:

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Fokusomraader-og-projekter/projekter/Sider/default.aspx

Hvis du mener, at vi har overset et vigtigt projekt, så er du velkommen til at skrive til os, eller skrive om det her i debatten.

 

Kultur er afgørende
Én ting er at få delt viden og erfaringer. Det næste er den succesfulde implementering. Her er der viden at hente fra forskningen. Forskere i Region Hovedstaden (i regi af Optimed) har med vist, hvor væsentligt kulturen på den enkelte arbejdsplads er for den succesfulde implementering af forskellige typer af indsatser, og at kulturen på arbejdsstedet former og afgør betydningen af de barrierer og muligheder, som den enkelte indsats vil støde på undervejs i en implementering.

Læs mere om Optimed:

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Fokusomraader-og-projekter/projekter/OptiMed/Sider/optimering-af-aeldre-medicinske-borgeres-patientforloeb.aspx

20-09-2019 11:32NejGenerelt
Hvad sker der?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pladsholder for billede: Morten Kierkegaard
  • Morten Kierkegaard
120-08-2019 12:21
0
0
0
0