Ældre og borgere med kronisk sygdom

​Her kan du følge arbejdet med fokusområdet "Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom".

Vores fælles mål

Under dette fokusområde skal vi sammen finde og afprøve løsninger, der sikrer, at borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats fra kommune, almen praksis og hospital. Samtidig skal borgerne opleve, at der tages udgangspunkt i deres behov og ønsker.

For ældre syge borgere vil vi sikre, at der bliver taget hånd om dem dér, hvor deres behov varetages bedst. Med fokus på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og overgange[KW1].

Politiske pejlemærker

Sundhedskoordinationsudvalget har den 17. juni 2020 besluttet to pejlemærker, der skal sætte retningen for de næste års samarbejde om ældre og borgere med kronisk sygdom i regionen: 

  1. Samarbejdet om lægebetjening af borgere i kommunerne skal styrkes
  2. Der skal indgås en regional aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi.

Sundhedskoordinationsudvalget kan vælge at tage fokusområdet op til drøftelse flere gange og udvælge nye pejlemærker gennem hele aftaleperioden.

Udviklingsarbejdet med pejlemærke 1 om lægebetjening af borgere i kommunerne bliver forankret i de lokale samordningsudvalg.

Her kan du læse pejlemærkebeskrivelsen sendt til samordningsudvalgene.

Udviklingsarbejdet med pejlemærke 2 om udvikling af en regional aftale om intravenøs behandling i kommunalt regi placeres i en regional temagruppe. 

Her kan du læse om temagrupperne og deres opgaver.

Læs mere om organiseringen af det tværsektorielle samarbejde i regi af sundhedsaftalen.

Vi står på et solidt grundlag

Vi starter ikke på bar bund. I forbindelse med de foregående sundhedsaftaler er der fx udarbejdet og implementeret en række forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. Vi har også en række aftaler, som vedrører målgrupperne.

Læs om forløbsprogrammer for kroniske sygdomme og find samarbejdsaftaler om ældre og borgere med kroniske sygdomme.

Læs om anbefalinger og baggrundsviden om målgruppen.


Redaktør