Opfølgning på Sundhedsaftalens fokusområder

Vi følger resultaterne af arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 ved hjælp af udvalgte indikatorer, og vi har fokus på at sprede viden og løsninger.

Virker det, vi gør?

​Det er vigtigt at følge, om vores indsatser skaber den udvikling, vi ønsker. Derfor bliver der aftalt indikatorer for de enkelte fokusområder og mål under de politiske temadrøftelser af fokusområderne.

Vi bruger eksisterende og landsdækkende datakilder og indikatorer, når det er muligt. Det vil fx sige data fra de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet, Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Vigtigt at dele viden og erfaringer

Vi deler den viden og de løsninger, som vi udvikler - både lokalt og regionalt - ved hjælp af fx temamøder og digitale ’mødefora’.

Læse mere om videndeling.

Læs mere om de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet

Læs mere om Sundhedsprofilen for Regions Hovedstaden

Læs mere om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse

Redaktør