Sammen om dit helbred (psykisk sygdom og somatiske kroniske sygdomme)

I Danmark lever ca. 2 % af befolkningen med svær psykisk sygdom. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser lever mellem 15 og 20 år kortere og er mere syge end den øvrige befolkning. Hovedparten af de tabte leveår er en konsekvens af overdødelighed som følge af somatisk sygdom. Det er baggrunden for projektet “Sammen om dit helbred”.

Formålet med projektet er at optimere opsporing af udvalgte kroniske somatiske lidelser: hjerte-karsygdomme (iskæmi og hjerteinsufficiens), diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol hos personer med skizofreni, skizoaffektiv lidelse eller bipolar lidelse. Desuden at starte medicinsk behandling og sikre at patienterne fastholdes i deres behandling.

Projektets intervention er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra de involverede sektorer og består dels i en rekrutterings- og screeningsdel, dels i en behandlingsdel. Patienter med skizofreni, skizoaffektiv lidelse og bipolar lidelse identificeres indledningsvist via de deltagende praktiserende lægers journalsystem. Patienter, der opfylder projektets inklusionskriterier kontaktes herefter med henblik på deltagelse og tilbydes screening for de udvalgte somatiske sygdomme. Som led i behandlingsdelen tilbydes patienter, der opspores med somatisk sygdom, et individuelt tilpasset behandlingsforløb i almen praksis. Forløbet understøttes af behandlere i psykiatrien, kommunale støttekontaktpersoner og hjemmevejledere samt kliniske farmakologer.

Projektet løber i perioden 1. december 2016 - 31. januar 2020. Rekrutterings- og screeningsdelen er gennemført, mens behandlingsdelen løber frem til udgangen af 2019.

Projektet gennemføres i samarbejde med 20 praktiserende læger i København Ø, København K, København N og Brønshøj, Københavns Kommune, Psykiatrisk Center København, Klinisk Farmakologisk Afdeling, ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet.

Projektet er finansieret fra Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018 og med en bevilling fra Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden.

Læs mere om projektet og find projektbeskrivelsen på hjemmesiden for Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Læs en kort beskrivelse af projektet i ”Årsrapport 2018 for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis”, s. 12-13)

Her kan du se PowerPoint præsentation af projektet og dets foreløbige resultater.

Redaktør