Konference om nye samarbejdsformer 10. oktober 2019

​Sundhedskoordinationsudvalget igangsatte med sundhedsaftalen 2015-2018 fem modelprojekter om nye samarbejdsformer mellem hospital, kommune og praksissektoren. Den 10. oktober 2019 blev der afholdt en konference, hvor resultaterne af arbejdet blev præsenteret.

I projekterne har der været fokuseret særligt på brugerinddragelse, integreret opgaveløsning og tværsektoriel ledelse. Gennem hele projektperioden har forskere fra Aalborg Universitet fulgt projekterne gennem såkaldt følgeforskning.

Der har været nedsat en følgegruppe bestående af projektlederne, forskerne fra Aalborg Universitet, en patientrepræsentant og Center for Sundhed i Region Hovedstaden. Patientrepræsentanten har sammen med følgegruppen hjulpet med at udvikle metoder til organisatorisk brugerinddragelse i projekterne.

På konferencen fremlagde projektlederne, forskerne fra Aalborg Universitet og patientrepræsentanten resultaterne af deres arbejde og der blev omdelt tre artikler. Se dem her:

Artikel om integreret opgaveløsning

Artikel om integration på tværs af et fragmenteret sundhedsvæsen

Artikel om tværsektoriel ledelse


Redaktør