Modelprojekt: Fra dobbeltarbejde til enkelthed for patienten

Mange borgere med psykisk sygdom med kontakt til både region og kommune oplever, at det kan være svært at få overblik over, hvem der hjælper med hvad. Med netværksmødet bliver det en fælles indsats mellem psykiatri og kommunale tilbud at sikre den bedst mulige behandling for borgeren.

Som borger med en psykisk sygdom og med den ene fod placeret i regionen og den anden i kommunen, møder man ofte mange og forskellige fagpersoner på sin vej. Det gør det ikke altid let at gennemskue hvem der kan hjælpe med hvad og hvornår det sker, eller hvordan der koordineres på tværs af psykiatri og kommunale tilbud. Via netværksmøder bliver det tydeligt over for både borgeren og de fagprofessionelle, hvilken hjælp borgeren har behov for, og hvordan hjælpen og indsatserne koordineres bedst muligt.

Netværksmøder

Men hvordan holder man egentlig et netværksmøde? Og hvornår giver det bedst mening? Og hvordan sikrer man at netværksmødet går godt og giver mening for både borgeren, de fagprofessionelle og evt. pårørende som deltager på mødet?

Det er spørgsmål, som mange medarbejdere i både behandlingspsykiatrien og kommunale enheder stiller.

Om projektet

I projektet "Fra dobbeltarbejde til en enkelthed for borgere med psykisk sygdom" har 8 vestegnskommuner og Region Hovedstadens Psykiatri arbejdet sammen om, hvordan region og kommune i fællesskab kan sikre, at flere borgere oplever en sammenhængende indsats på tværs. Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri og alle kommuner i Region Hovedstaden, er der indsamlet viden om eksisterende praksis og metoder for tværsektorielt samarbejde. Med fokus på inddragelse af borgere er der udarbejdet materiale som skal understøtte afholdelsen af netværksmøder, herunder implementeringen af systematisk afholdelse af netværksmøder i hele Region Hovedstaden.

Gennem samarbejdet er der bl.a. udarbejdet 2 korte film som forklarer hvad et netværksmøde er – og hvordan man holder et netværksmøde.

Her kan du se 2 korte film om, hvordan man holder et netværksmøde

Redaktør