Borgere med psykisk sygdom

​Her kan du følge med i arbejdet med fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom".

Vores fælles mål

Mange borgere med psykisk sygdom har en hverdag præget af komplekse udfordringer. Derfor skal vores samarbejde tage højde for det hele menneske. Alle borgere med psykiske sygdomme skal opleve, at der bliver taget hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med andre sygdomme. Det betyder blandt andet, at vi vil sikre, at borgere, der udskrives fra et psykiatrisk center, oplever et koordineret udskrivningsforløb.

På vej mod politiske pejlemærker

Det er Sundhedskoordinationsudvalget, der udvælger de politiske pejlemærker, som sætter retning for arbejdet med målene for fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom". Arbejdet bliver sat i gang med politiske temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget. Udvalget havde den første politiske temadrøftelse den 17. juni 2020 med fokus på borgere med samtidig somatisk og psykisk sygdom, samt bedre koordinerede forløb.

Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte og beslutte politiske pejlemærker for fokusområdet på deres møde den 23. oktober 2020.

Her på siden vil du løbende kunne orientere dig om arbejdet med fokusområdet. 

Læs mere om organiseringen af arbejdet med Sundhedsaftalen.

Vi bygger oven på

Vi starter ikke på bar bund. I forbindelse med tidligere sundhedsaftaler har vi arbejdet med at udvikle samarbejdet på psykiatriområdet - fx ved hjælp af samarbejdsaftaler. 

Samarbejdsaftalerne er en ramme om det konkrete samarbejde mellem kommuner og psykiatriske centre i Region Hovedstaden om voksne samt børn og unge med psykisk sygdom, der har brug for en indsats fra flere forskellige sektorer.

Læs mere om samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet.

Redaktør