Forløbsprogram for demens er blevet revideret af en tværsektoriel regional arbejdsgruppe

​Nu kan du let få overblik over samarbejdet om borgere med demens i one-pagers og flow-diagram.

Vent...

Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling og ansvar i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning af mennesker med demenssygdom i hhv. kommune, hospital og almen praksis. Udviklingen af programmet er sket i tæt samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

 

Der er i forbindelse med revisionen udarbejdet one-pagers og flow-diagram, som anskueliggør ansvarsområder og henvisningsveje for hver sektor i et format, der kan printes ud og fungere som arbejdsredskab i praksis. De findes i det reviderede forløbsprogram for demens.

Læs her forløbsprogram for demens


Revisionen af forløbsprogrammet for demens vurderes ikke at have store konsekvenser for opgavefordeling og økonomi i de enkelte sektorer. Opgavefordelingen og stratificering af patienter er dog skrevet mere tydelig frem, og minimumsstandarderne er opdateret som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Tværsektoriel Strategisk Styregruppe godkendte den reviderede udgave i juni 2021.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor