Nu er der data til kommunerne om hospitalernes aktivitet

​På grund af manglende data på sundhedsområdet, vil der i en periode blive udarbejdet aktivitetsdata til kommunerne

Vent...

Data om økonomi og aktivitet til kommunerne

I forbindelse med overgangen til LPR3 modtager kommunerne for tiden ikke afregningsdata. Tværsektorielt samarbejdsforum for data om økonomi og aktivitet har aftalt at udarbejde månedlige, kommunefordelt aktivitetsdata for somatiske hospitaler i regionen med afsæt i sundhedsdata fra Landspatientregisteret (LPR3) for 2019 og 2020. Det er med henblik på at give kommunerne noget at pejle efter i deres budgetter.

Data med fokus på somatiske kontakter, der medfinansieres

Data vil blive præsenteret på overordnet niveau pr. 100.000 indbyggere med fokus på somatiske kontakter over og under 12 timer fordelt på kommuner og aldersgrupper, samt kronikerforløb fordelt på kommuner. Der fremsendes desuden excel filer, hvor kommunerne kan tilgå de rådata, der er anvendt til at lave de overordnede opgørelser. Der stilles tillige excel data til rådighed i forhold til forebyggelige indlæggelser.

Opgørelserne har sit primære fokus på aktiviteten, der medfinansieres af kommunerne, da kommunerne ultimo 2020 vil modtage aktivitetsdata og afregning for kommunal fuldfinansiering for 2020 samt en efterregulering af 2019.

Opgørelserne vil opdateres og distribueres til kommunerne på månedlig basis, indtil der igen er data på sundhedsområdet eller Sundhedsdatastyrelsen overtager opgaven med udvikling af midlertidige sundhedsdata til kommunerne.

Opgørelserne lægges her på hjemmesiden og rundsendes til kommunernes hovedpostkasser samt kommunale repræsentanter, der har ønsket at være på tidligere mailliste over LIS data.

Du finder de kommunefordelt aktivitetsdata her

Tværsektorielt samarbejdsforum for data om økonomi og aktivitet

Her finder du de kommunefordelt aktivitetsdata

Her finder du Tværsektorielt samarbejdsforum for data om økonomi og aktivitet

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor