Ny sundhedsaftale vil gå nye veje

​Sundhedsaftalen for 2019-2023 er nu godkendt af Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at vi for alvor kan tage arbejdshandskerne på og gå i gang med at udfolde og konkretisere aftalen.

Vent...

​Den nye sundhedsaftale tager de tværsektorielle udfordringer op med et nyt mere fleksibelt set-up, der giver et stort lokalt spillerum. Der er udpeget tre områder, som man fra politisk side ønsker at fokusere på. Men snart gives bolden videre til de lokale samordningsudvalg, som med input fra brugere, fagfolk og forskere skal beslutte hvilke konkrete initiativer, der er brug for at fokusere på lokalt.

De tre fokusområder i Sundhedsaftalen er:

  • Bedre sammenhæng og nærhed for ældre og borgere med kronisk sygdom
  • Borgere, som lever med psykisk sygdom
  • Børn og unges sundhed.

Se hvordan arbejdet er organiseret
Se mere om fokusområderne

Hvad sker der nu?

  • Sundhedskoordinationsudvalget fastsætter politiske pejlemærker for de tre fokusområder. Det skal være klart for alle, hvad vi vil opnå.
  • Samordningsudvalgene igangsætter processen med at konkretisere Sundhedsaftalens målsætninger til relevante lokale initiativer.

Det betyder den nye sundhedsaftale for dig, der arbejder tværsektorielt

  • Nogle medarbejdere og ledere vil blive involveret i at give input til – eller udvikle - konkrete indsatser i relation til Sundhedsaftalen 
  • De mange samarbejdsaftaler (bilag) – som fx Kommunikationsaftalen – er fortsat gældende indtil andet bliver besluttet. Se alle samarbejdsaftaler
  • Hold dig ajour om arbejdet her på siden under Fokusområder
  • Der vil fortsat være den tværsektorielle organisering med lokale samordningsudvalg med repræsentanter fra kommuner, hospital og praktiserende læger, og forskellige tværsektorielle underudvalg.

Her kan du se Sundhedsaftalen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor