Sammen om Børn og Unges Sundhed

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet fire pejlemærker, der skal sætte retningen for de næste års samarbejde med børn og unges sundhed i regionen.

Vent...

Sundhedsaftalens fokusområde "Sammen om børn og unges sundhed" var på dagsordenen ved mødet i Sundhedsudvalget d. 19.december 2019. På baggrund af bidrag fra fagpersoner besluttede udvalget 4 pejlemærker for det fremtidige arbejde:
 

  1. Der udvikles et fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier. 
  2. Den tværsektorielle kommunikation på svangreområdet skal systematiseres og styrkes - med særligt fokus på sårbare gravides behov og ønsker.
  3. Samarbejdet skal styrkes mellem almen praksis og kommunernes pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) om henvisning af børn og unge i mental mistrivsel, der vil have gavn af udredning og/eller behandling i nærmiljøet.
  4. Bedre tværsektorielt samarbejde om unge mellem 15 – 25 år, der viser tegn på mental mistrivsel. 


Fra pejlemærker til forankring
Udviklingsarbejdet med pejlemærkerne 1, 3 og 4 bliver forankret i regionale temagruppe. Tværsektoriel strategisk styregruppe skal drøfte kommissorier for disse temagrupper den 3. februar 2020.

Arbejdet med pejlemærke 2 bliver forankret i de lokale samordningsudvalg, hvor fokus i høj grad vil være på at sikre en grundig implementering af Kommunikationsaftalen om gravide og barslende kommunikationsaftalen om gravide og barslende, som blev godkendt i Tværsektoriel strategisk styregruppe den 13. december 2019.
(Læs mere i Nyhedsbrevet december 2019nyhedsbrevet december 2019).

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor