Kommunal medfinansiering

I forbindelse med "Gennemsigtighedsrapporten vedrørende kommunal medfinansiering" er udarbejder analyser for faktorer af betydning for den kommunale medfinansiering.

I 2015 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i fællesskab rapporten "Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende gennemsigtighed i kommunal medfinansiering" også kaldet "Gennemsigtighedsrapporten". 

Her kan du læse gennemsigtighedsrapporten (pdf-fil åbner i nyt vindue).

En anbefaling i rapporten er at der skal udvikles en egentlig screeningsmodel, der kan bidrage til at identificere områder, hvor der fra det ene år til det andet sker en stor stigning i den enkelte kommunes kommunale medfinansiering". 

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har som en del af dette arbejde udarbejdet:

  • En oversigt pr. kommune indeholdende nøgletal for kommunal medfinansiering i 2015 incl. sammenligningstal ift. den kommunesocialgruppe kommunen tilhører og regionen som helhed. Denne er suppleret med en grafisk oversigt over udvalgte nøgletal (køns- og aldersstandardiseret) og en læsevejledning. Denne vil fremover blive opdateret én gang årligt.

Her kan du læse kommunal medfinansiering for somatisk hospitalsaktivitet (pdf-fil åbner i nyt vindue).

  • Rapporten "Betydende faktorer for kommunal medfinansiering", hvor sandsynligheden for at have kommunal medfinansiering og størrelsen af den kommunale medfinansiering analyseres i forhold til alder, samlivsstatus, uddannelse mv. Supplerende analyseres sandsynligheden for at være blandt de hhv. 5 % og 1 % dyreste borgere.

Her kan du læse om de betydende faktorer for kommunal medfinansiering (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Det tidligere Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, nu Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse har udarbejdet vedhæfte rapport om betydende faktorer for udviklingen i kommunal medfinansiering i hovedstadsregionen fra 2013-2015.

Her kan du læse rapporten om udvikling i kommunal medfinansiering (pdf-fil åbner i nyt vindue) 

Den tværsektorielle arbejdsgruppen vedrørende Data om økonomi og aktivitet har udarbejdet notat med hovedkonklusionerne fra denne rapport

 Her kan du læse notat med hovedkonklusionerne fra rapporten (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Redaktør