Samordningsudvalg

Som led i samarbejdet om sundhedsaftalerne er der nedsat administrative samordningsudvalg, som tager udgangspunkt i planområderne.

​Som en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling, konkretisering og implementering af sundhedsaftale 2015-2018 er der etableret samordningsudvalg for henholdsvis det somatiske og det psykiatriske område.

Samordningsudvalgene for begge områder dækker både børn og voksne.

Samordningsudvalgenes opgaver og formål

  • At sikre den lokale konkretisering og implementering af sundhedsaftalens indsatser
  • At bidrage til den årlige opfølgning på sundhedsaftalen
  • At understøtte videreudvikling og effektiv koordinering af det det praksisnære samarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet 
  • At særlige lokale behov for tværsektorielt forankrede indsatser tilgodeses gennem etablering af lokale udviklings- og eller forskningsprojekter
  • At sikre den lokale konkretisering og implementering af de dele af sundhedsaftalen, som udmøntes i regi af praksisplanen for almen praksis.

Læs her standardkommissorium for henholdsvis de somatiske og de psykiatriske samordningsudvalg:

Kommissorium Samordningsudvalg Psykiatri (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Kommissorium Samordningsudvalg Somatik (pdf-fil åbner i et nyt vindue).

Sammensætning
Samordningsudvalene er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra kommunerne, hospitalerne, repræsentanter fra almen praksis og fra Region Hovedstaden. 

Der er etableret samordningsudvalg for hvert af de fire planlægningsområder. Herudover er der etableret et samordningsudvalg for Bornholm.

Link til samordningsudvalgenes hjemmesider

Byen

Samordningsudvalg Somatik Planråde Byen.

Midt

Samordningsudvalg Somatik Planråde Midt.

Syd
Samordningsudvalg Somatik Planområde Syd.

Nord

Samordningsudvalg Somatik Planområde Nord.

Bornholm
Samordningsudvalg Somatik Bornholm.

Psykiatri
Samordningsudvalg for psykiatrien.   

Redaktør