Samordningskonsulenterne på hospitalerne i Region Hovedstaden

Her kan du finde kontaktoplysninger på samordningskonsulenterne i Region Hovedstaden.

Der er ansat samordningskonsulenter på alle hospitalerne. Samordningskonsulentfunktionen er etableret for at understøtte regionens tværsektorielle samarbejde med kommunerne.

Samordningskonsulenterne bidrager således til at sikre koordination og udvikling af kvaliteten i tværsektorielle patientforløb. Samordningskonsulenten arbejder tæt sammen med hospitalets afdelinger, kommunerne og områdets praktiserende læger.​

Telefonliste netværk for samordningskonsulenter (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Redaktør