​​

Udvalg og grupper

Den samlede organisering omkring sundhedsaftalen udgøres politisk af Sundhedskoordinationsudvalget og administrativt af Den Administrative Styregruppe, samordningsudvalgene og henholdsvis permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper.