Aktivt samarbejde med borgerne og pårørende

Formål og opgaver 

Arbejdsgruppen skal arbejde med to indsatser:  

 • Fremme aktivt samarbejde med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksisterende aktiviteter og metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive (jfr. Sundhedsaftalens kapitel 2.1 Aktivt samarbejde med den enkelte borger om eget forløb - Indsats 1 i implementeringsplanen)

 • Arbejde for styrkelse af systematisk involvering af borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af det organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb (Jfr. Sundhedsaftalens kapitel 2.2 Samarbejde med borgere om udviklingen af sundhedsvæsenet - indsats (3 + 4) i implementeringsplanen)

Se kommissorium for arbejdsgruppen her

Arbejdsgruppen referer til den administrative styregruppe for sundhedsaftalen (DAS), som også skal godkende arbejdsgruppens årlige arbejdsplaner. 

Se kommissorium for gruppen her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Arbejdsplan for 2015 og 2016

Se arbejdsgruppens arbejdsplan her.

Medlemmer

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

 • 2 borgerrepræsentanter udpeget af Patientinddragelsesudvalget – der bør ved udpegningen sikres, at patientforeningerne inden for såvel somatik som psykiatri er repræsenteret i gruppen.
 • 2 faglige og administrative-/ledelsesrepræsentanter fra kommunerne i regionen, der udpeges via KKR-Hovedstaden. Der bør ved udpegningen sikres repræsentation fra såvel somatikken som socialpsykiatrien
 • 2 faglige og administrative-/ledelsesrepræsentanter fra hospitalerne i Regionen Hovedstaden. Der bør ved udpegningen sikres repræsentation fra såvel somatikken som psykiatrien
 • 2 repræsentanter for almen praksis, heraf en konsulent udpeget af KAP-H og en fagpolitisk repræsentant udpeget af PLO Hovedstaden.
 • 1 -2 administrative-/ledelsesrepræsentanter fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed

Se oversigt over medlemmer her

Formandskab

Formandsskabet varetages af:

 • Jan Toftholm Andersen, vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital
 • Eva Borg, Handicap- og psykiatrichef, Ballerup kommune
 • Annette Rolsting, Pårørende repræsentant, Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden, Bedre Psykiatri/LMS

Sekretariat

Sekretariatet består af:

 • Lone Holm, chefkonsulent, Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Region Hovedstaden (lone.holm@regionh.dk, tlf. 2065 0887)

Status

Status på gruppens arbejde afrapporteres i 4. kvartal i arbejdsplanen for det pågældende år.

Arbejdsgruppen er afsluttet og har afrapporteret´til DAS om indsats 1 og 3 - Metoder til at fremme aktivit samarbejde med borgere og pårørende.

Her kan du læse rapporten om aktivt samarbejde med borgere og pårørende. (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Mødekalender,  dagsordener og referater 

Se dagsordener og  referater her.​

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2018 / december

0 møder


Redaktør