Nye samarbejdsformer

Formål og opgaver 

​Arbejdsgruppen skal arbejde med at udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner hospitaler og praksissektoren med borgeren i centrum. Formålet er at finde frem til to til tre større modelprojekter, der kan afprøves.

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med sundhedsaftalens indsats 5 i implementeringsplan for 2015 og indsats 6 i implementeringsplan for 2016.

I 2015 skal arbejdsgruppen levere et forslag til "principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinanisering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren".

I 2016 skal arbejdsgruppen komme med forslag til "udvælgelse og afprøvning af to til tre større modelprojekter ud fra ovennævnte aftale om principper".

Her kan du se gruppens kommissorium. Se kommissorium for gruppen her.​


Arbejdsplan for 2015 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan for 2015 (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

Medlemmer

  • Peter Mandrup, Vicedirektør Nordsjællands Hospital (formand)
  • Christian Bartholdy, Centerchef for omsorg og sundhed i Herlev Kommune (formand)
  • Anne Hertz, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri
  • Birte Sonnenborg Grothe, Sundhedschef i Frederikssund kommune
  • Flemming Skovsgaard, Formand for PLO-H
  • Line Soot, Næstformand PLO-H
  • Jesper Lihn, Chef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Hovedstaden
  • Michala Jessen, Specialkonsulent i Det Nære Sundhed i Region Hovedstaden (sekretariat)

Formandskabet varetages af:

Peter Mandrup, Vicedirektør Nordsjællands Hospital

Christian Bartholdy, Centerchef for omsorg og sundhed i Herlev Kommune

Sekretariatet varetages af:

Michala Jessen, Specialkonsulent i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Hovedstaden​

Status

Status på gruppens arbejde afrapporteres i 4. kvartal i arbejdsplanen for det pågældende år.

Leverancer 

Arbejdsgruppen har udarbejdet seks principper til brug for udvælgelse af modelprojekter på nye samarbejdsformer.
Her kan du se principperne udfoldet for nye samarbejdsmodeller (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Der er udvalgt fire modelprojekter, hvis projektbeskrivelser kan læses. Bemærk at det sidste modelprojekt afventer endeligt valg af projektpartnere.

Modelprojekt vedr. tværsektoriel stuegang  (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Modelprojekt vedr. samtidig psykisk sygdom og misbrug (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Modelprojekt vedr. sårbare børn og unge (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Modelprojekt vedr. tværsektoriel neurorehabilitering (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Mødekalender, dagsordener og referater 
Se dagsordener og referater her.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2019 / august

0 møder

Redaktør