Data om aktivitet og økonomi

Formål og opgaver 

Arbejdsgruppen vedr. data om aktivitet og økonomi er nedsat som en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftale 2015-18.  Arbejdsgruppen skal arbejde med udvikling og konkretisering af Sundhedsaftalens indsatser, samt understøtte det løbende driftssamarbejde mellem hospitaler, praksissektor og kommuner. Arbejdsgruppen dækker både somatik og psykiatri på børne- og voksenområdet.

Her kan du se Kommissorium for permanent arbejdsgruppe Data og økonomi

Arbejdsplan for 2015 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan for 2015, som du kan se her (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

Medlemmer

Her kan du se oversigten over medlemmer for arbejdsgruppe data og okonomi 2018 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Formandskabet varetages af:

  • Pernille Eriksen, Sundhedsøkonom, Rudersdal kommune
  • Per Steenberg Christensen, Chefkonsulent, Region H – Center for økonomi

Sekretariatet varetages af:

Status

Status på gruppens arbejde afrapporteres i 4. kvartal i arbejdsplanen for det pågældende år.

Leverancer 

Indsats nr. 1 - Der er udarbejdet en mekanisk prognose for årets udgifter til kommunal medfinansiering. Prognosen vi blive udarbejdet 2 gange årligt, og vil være tilgængelig på denne side.

Indsats nr. 2 – Der er udarbejdet en vejledning til udtræk i de nye KØS som kan ses her​.

Mødekalender, dagsordener og referater
Se dagsordener og referater her.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2019 / juli

0 møder
Redaktør