Baggrundsmateriale for arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser ​​

​Indsatser i 2015

Indsats 22 (Storforbrugerprojektet)

Indsats 29+56 (Delegation og akutfunktion)

Indsats 58 (Følgeordninger) + ernæring

 Aktiv patientstøtte

Regional/kommunal forløbskoordination

Indsatser 2016

Indsats 55 (Tidlig sporing)

 Indsats 59 (Medicinkommunikation)

 (afventer)

Øvrigt baggrundsmateriale

Ledelsesinformation (LIS)

Redaktør