Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

​Formål og opgaver

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser er nedsat som en del af grundstrukturen for arbejdet med sundhedsaftale 2015-2018. Arbejdsgruppen skal arbejde med udvikling, konkretisering og opfølgning på de indsatser i sundhedsaftalen, som omhandler forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Arbejdsgruppen refererer til Den Administrative Styregruppe (DAS) for sundhedsaftalen.

Arbejdsgruppen dækker primært somatik inden for voksenområdet.

Her kan du se kommissoriumm for arbejdsgruppe vedr forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Her kan du se Baggrundsmateriale for arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser ​​

Arbejdsplan for 2017
Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan 2017 (pdf-fil åbner i nyt vindue

Arbejdsplan for 2016

Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan for 2016 (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Medlemmer

Se oversigt over medlemmer her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Formandsskabet varetages af:

  • Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef, Gribskov Kommune.
  • Peter Mandrup, vicedirektør, Nordsjællands Hospital

Sekretariatet varetages af:

  • Pia Sølbeck-Nielsen, udviklingskonsulent, Fredensborg Kommune.
  • Henriette Bager, chefkonsulent, Center for Sundhed

​Leverancer

Afrapportering for 2015 blev godkendt af DAS i januar 2016.

Mødekalender og referater 
Se referater nedenfor.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2019 / juli

0 møder

Redaktør