Genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Formål og opgaver

Arbejdsgruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler er nedsat som del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftale 2015-18.

Arbejdsgruppen skal arbejde med udvikling, konkretisering og opfølgning på indsatser vedrørende genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler med udgangspunkt i de indsatser, som er aftalt i sundhedsaftalen. Arbejdsgruppen dækker både somatik og psykiatri samt børne- og voksenområdet.

Her kan du se kommissorium for arbejdsgruppe (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Arbejdsgruppen referer til den administrative styregruppe for sundhedsaftalen (DAS), som også skal godkende arbejdsgruppens årlige arbejdsplaner. 

Arbejdsplan for 2017
Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan 2017 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Arbejdsplan for 2016
Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan for 2016 (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Arbejdsplan for 2015
Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan for 2015 (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

​​Medlemmer

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

  • 5 - 7 faglige og administrative-/ledelsesrepræsentanter fra kommunerne i regionen.
  • 5- 7 faglige og administrative/ledelsesrepræsentanter fra hospitalerne i Regionen Hovedstaden
  • 1 administrativ-/ledelsesrepræsentant fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed

Her kan du se oversigt over medlemmer (pdf-fil åbner i nyt vindue) 

Formandskab

Formandsskabet varetages af:

  • Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet
  • Dorte Quaade, chef for visitation og hjælpemidler, Frederiksberg Kommune

Sekretariat

Sekretariatet består af:

Status

Status på gruppens arbejde afrapporteres i 4. kvartal i arbejdsplanen for det pågældende år.

Leverancer 

Her kan du læse om hvordan der følges på på implementering  af genoptræningsforløbsbeskrivelser (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Status effektiviseringsforslag vedr. håndtering af hjælpemidler (pdf-fil åbner i nyt vindue)

​Mødekalender,​ dagsordener og referater 
Se dagsordener og ​referater her.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2019 / juli

0 møder


 

Redaktør