Arbejdsgruppe vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom

Formål og opgaver

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom er nedsat som en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftale 2015-18.  Arbejdsgruppen skal arbejde med opgaver og snitflader i forhold til patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom med udgangspunkt i de indsatser, som er aftalt i sundhedsaftalen. Arbejdsgruppen dækker både somatik og psykiatri på børne- og voksenområdet.

Se kommissorium for gruppen her.​

Arbejdsgruppen referer til den administrative styregruppe for sundhedsaftalen (DAS), som også skal godkende arbejdsgruppens årlige arbejdsplaner. Arbejdsplan for 2015 vil kunne findes her, når den er godkendt af DAS.

Arbejdsplan for 2015 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en afrapportering for 2015 og  en arbejdsplan for 2016 som du kan se samlet her (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

Medlemmer

Se oversigt over medlemmer her.

Formandskabet varetages af:

  • Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune
  • Kristian Anthonsen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Sekretariatet varetages af:

Status

Status på gruppens arbejde afrapporteres i 4. kvartal i arbejdsplanen for det pågældende år.

Leverancer 

Der er ikke endnu afsluttede leverancer fra arbejdsgruppe​.

Mødekalender, dagsordener og referater
Se dagsordener og referater her.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2019 / juli

0 møder

 

Redaktør