Sundhedskoordinationsudvalget

Regionsrådet har i overensstemmelse med sundhedsloven og i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsat et sundhedskoordinationsudvalg. ​​

Sundhedskoordinationsudvalget skal arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og med indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og tilgrænsende sektorer.

Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 medlemmer udpeget af regionsrådet, 5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden og 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget

Her kan du læse mere om Sundhedskoordinationsudvalget og se mødekalender, dagsordener og referater fra udvalget.

Redaktør