Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen

Det politiske og administrative samarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis er beskrevet i sundhedsaftalen.

​​​

​Den politiske organisering af s​​​amar​bejdet

Det politiske samarbejde om implementering af sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget.

I det konkrete arbejde med implementering af sundhedsaftalen har Sundhedskoordinationsudvalget til opgave at sikre systematisk dialog med de kommuner, der ikke er repræsenteret i udvalget. Herunder skal udvalgets godkendelse af den årlige implementeringsplan for sundhedsaftalen ske på baggrund af en forudgående dialog med alle kommuner via KKR-Hovedstaden (Kommune Kontakt-Råd).

Sundhedskoordinationsudvalget har også til opgave at sikre en løbende dialog med Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget om implementeringen af sundhedsaftalen.

​Sundhedskoordinationsudvalget understøtter desuden udveksling af information med de øvrige Sundhedskoordinationsudvalg i de andre regioner med henblik på deling af relevant viden og understøttelse af nye nationale initiativer.

Den ad​ministrative organisering af samarbejdet

Arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalen er forankret i en samarbejdsstruktur, der er bygget op omkring en administrativ styregruppe, samordningsudvalg og hhv. permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper.

Redaktør