​​​​

Implementeringsplaner

Hvert år i oktober måned godkender Sundhedskoordinationsudvalget en implementeringsplan for arbejdet med sundhedsaftalen det kommende år. Implementeringsplanerne beskriver indholdet og processen for de forskellige indsatser i sundhedsaftalen, tidsplaner og hvem, der har ansvar for opgaven.