Data om aktivitet og økonomi

Formål og opgaver 

Den tidligere arbejdsgruppe vedr. data om aktivitet og økonomi var nedsat som en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftale 2015-2018.

Arbejdsgruppen arbejdede med udvikling og konkretisering af Sundhedsaftalens indsatser, samt understøtte det løbende driftssamarbejde mellem hospitaler, praksissektor og kommuner.

Arbejdet fortsættes i Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi

Medlemmer

Her kan du se oversigten over medlemmer i arbejdsgruppe data, økonomi og aktivtet 2019

Mødekalender, dagsordener og referater

Du kan finde referater fra møder i arbejdsgruppen i perioden 2016-2019 herunder.


Se dagsordener og referater her.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2020 / august

0 møder
Redaktør