Genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Formål og opgaver

Arbejdsgruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler er nedsat som del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftale 2015-18.

Arbejdsgruppen skal arbejde med udvikling, konkretisering og opfølgning på indsatser vedrørende genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler med udgangspunkt i de indsatser, som er aftalt i sundhedsaftalen. Arbejdsgruppen dækker både somatik og psykiatri samt børne- og voksenområdet.

Her kan du se kommissorium for arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen referer til den administrative styregruppe for sundhedsaftalen (DAS), som også skal godkende arbejdsgruppens årlige arbejdsplaner. 

Arbejdsplan for 2017
Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan 2017.

Arbejdsplan for 2016
Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan for 2016.

Arbejdsplan for 2015
Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsplan for 2015

​​Medlemmer

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

  • 5 - 7 faglige og administrative-/ledelsesrepræsentanter fra kommunerne i regionen.
  • 5- 7 faglige og administrative/ledelsesrepræsentanter fra hospitalerne i Regionen Hovedstaden
  • 1 administrativ-/ledelsesrepræsentant fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed

Her kan du se oversigt over medlemmer. 

Formandskab

Formandsskabet varetages af:

  • Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet
  • Dorte Quaade, chef for visitation og hjælpemidler, Frederiksberg Kommune

Sekretariat

Sekretariatet består af:

Status

Status på gruppens arbejde afrapporteres i 4. kvartal i arbejdsplanen for det pågældende år.

Leverancer 

Her kan du læse om hvordan der følges på på implementering  af genoptræningsforløbsbeskrivelser.

Status effektiviseringsforslag vedr. håndtering af hjælpemidler.

​Mødekalender,​ dagsordener og referater 
Se dagsordener og ​referater her.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2020 / august

0 møder


 

Redaktør