Møde den 30. november 2020 i Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation

​Se her referat fra møde den 30. november 2020 i Tværsektorielt forum for digital kommunikation

Udvalg Ikon
Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation
Tidspunkt Ikon
Dato: 30-11-2020
Tid: 12:00 - 14:00
Sted

​Virtuelt på Teams

Referat
Redaktør