Den Administrative Styregruppe

Den Administrative Styregruppe (DAS) hører under Sundhedskoordinationsudvalget, hvor samarbejdet om sundhedsaftalerne er politisk forankret.

​​​

​Den Administrative Styregruppe indgår i den samlede samarbejdsstruktur for sundhedsaftalerne.

Styregruppens opgaver og formål

  • Følge op på de politiske visioner og målsætninger inden for sundhedsaftalens område, herunder lave oplæg til de årlige implementeringsplaner,

  • Igangsætte nye initiativer med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af det tværsektorielle samarbejde,

  • Nedsætte arbejdsgrupper under sundhedsaftalernes forskellige indsatsområder og godkende arbejdsgruppernes leverancer,

  • Generel understøttelse af Sundhedskoordinationsudvalgets opgavevaretagelse,

  • Generel koordinering af det overordnede strategiske samarbejde i sundhedstrekanten mellem region/hospitaler og psykiatrien, kommunerne og almen praksis,

  • Sikre sammenhæng til de opgaver, der ligger inden for sundhedsaftalen, men som udmøntes via praksisplanen for almen praksis og Praksisplanens Administrative Styregruppe.

Læs kommissorium for Den Administrative Styregruppe her.  

Sammensætning

Den Administrative Styregruppe består af 8 kommunale og 8 regionale repræsentanter og 2 repræsentanter fra PLO-Hovedstaden.

Her kan du se Medlemmer af Den Administrative Styregruppe pr. juni 2018 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Nedenfor kan du se mødekalender og finde dagsordener og referater fra møderne i Den Administrative Styregruppe.

Bilag fra møderne findes under referatet. Det er kun muligt at finde bilag/dokumenter, der er endelige og godkendte.  

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2021 / april

1 møder
ons
21
apr

Møde den 21. april 2021 i Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation

Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation / / 10:00 - 12:00

 

 

Redaktør