Sundheds-it og elektronisk kommunikation

​Formål og opgaver 

Arbejdsgruppen vedr. Sundhed-it og elektronisk kommunikation er nedsat som en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftale 2015-18.  Arbejdsgruppen skal arbejde med opgaver og snitflader i forhold til tværsektoriel elektronisk kommunikation med udgangspunkt i de indsatser, som er aftalt i sundhedsaftalen. Arbejdsgruppen dækker både somatik og psykiatri på børne- og voksenområdet.

Her kan du se kommissorium for arbejdsgruppe. 

Arbejdsplan for 2016

Her kan du se arbejdsplan for 2016.

Medlemmer

Her kan du se arbejdsgruppens sammensætning

Formandskabet varetages af: Mette Harbo Københavns Kommune og Niels Reichstein Larsen Bornholms Hospital

Sekretariatet varetages af: Marie Schack, Københavns Kommune og Conni Christiansen Region Hovedstaden

Mødekalender, dagsordener og referater 
Se dagsordener og referater her.

Præciser din visning
Find møde

Møder: 2020 / august

0 møder


 

Redaktør