Samordningsudvalg

​De lokale samordningsudvalg udvikler og implementerer løsninger samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og det enkelte hospital. Læs mere om samordningsudvalgene her.

Samordningsudvalg i Region Hovedstaden

Samordningsudvalgene dækker det tværsektorielle samarbejde om alle Sundhedsaftalens målgrupper. Udvalgene er en vigtig del af grundstrukturen for arbejdet med at udvikle, konkretisere og implementere Sundhedsaftalen. 

Der er samordningsudvalg for forskellige områder: 

  • Et udvalg for hver af de fire akuthospitaler (planområder) inden for det somatiske område

  • Psykiatrien Fælles Samordningsudvalg

  • Et udvalg på voksenområdet for hver af de fire 4 planområder i psykiatrien

  • Et udvalg på børne- og ungeområdet for hver af de fire 4 planområder i psykiatrien

  • Et fælles samordningsudvalg for somatik og psykiatri på Bornholm

I alle samordningsudvalg er hospital, kommuner, almen praksis og brugere repræsenteret.

Samordningsudvalgenes opgaver

Samordningsudvalgene er ansvarlige for de lokale udviklings- og implementeringsopgaver i forbindelse med aftalen. Udvalgene skal finde og afprøve konkrete nye løsninger, der skaber bedre sammenhæng til gavn for den enkelte borger.

Et samordningsudvalg kan også varetage udviklingsopgaver på vegne af alle planområder ved at byde ind på en opgave med at konkretisere et af Sundhedsaftalens mål.

Samordningsudvalgene har også en vigtig opgave i at sikre videreudvikling og effektiv koordinering af det praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet.

Samordningsudvalgene skal i deres arbejde tage afsæt i sundhedsaftalens bærende principper for samarbejdet: Helhedstænkning, effektiv ressource-udnyttelse, klar opgave- og ansvarsfordeling, fælles kompetenceudvikling og brugerinddragelse.

Læs mere om de bærende principper

Læs standardkommissorium for samordningsudvalg i somatikken

Læs fælleskommissorium for samordningsudvalg i psykiatrien

Links til samordningsudvalgenes hjemmesider

Læs mere om det enkelte udvalgs sammensætning og se udvalgets dagsordener og referater:

Byen

Samordningsudvalg Somatik Planområde Byen

Midt

Samordningsudvalg Somatik Planområde Midt

Samordningsudvalg Somatik Planråde Midt

Syd

Samordningsudvalg Somatik Planområde Syd

Nord

Samordningsudvalg Somatik Planområde Nord

Bornholm

Samordningsudvalg  for Bornholm

Samordningsudvalg Somatik Bornholm

Psykiatri

Samordn​ingsudvalg for Psykiatrien​

Redaktør