Temagrupper

Tværsektoriel strategisk styregruppe kan løbende nedsætte temagrupper i forbindelse med konkretisering af politiske pejlemærker for sundhedsaftalens fokusområder og mål