Fælles Medicin Kort

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Arbejdsgruppen vedrørende Fælles Medicin Kort – FMK-tværs - er nedsat i regi af Tværsektoriel strategisk styregruppe (tidligere Den Administrative Styregruppe).

Her kan du se kommissorium for FMK-tværs (indsæt link).

Medlemmer

Se en oversigt over medlemmer for FMK-tværs (indsæt link)

Formandskabet varetages af:

Sekretariatet varetages af:
Conni Christiansen, chefkonsulent, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden

Mødekalender, dagsordener og referater

(Link til Kategorititel 2 (møde), hvor arbejdsgruppen er forudvalgt) (Morten)

Redaktør