Kommunikationsaftalen

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Den reviderede kommunikationsaftale har fokus på sammenhængende og trygge indlæggelses- og udskrivelsesforløb, en forenkling af flow og antal kontakter samt en opmærksomhed på formidling af relevant viden på det rigtige tidspunkt.

Koordinationsgruppen vedrørende Kommunikationsaftalen er nedsat i regi af Sundhedsaftalen.

Den reviderede kommunikationsaftale har fokus på sammenhængende og trygge indlæggelses- og udskrivelsesforløb, en forenkling af flow og antal kontakter samt en opmærksomhed på formidling af relevant viden på det rigtige tidspunkt.

Her kan du læse den reviderede kommunikationsaftale.

Her kan du læse alle bilagene til kommunikationsaftalen.

Der er udarbejdet Quickguide til både til hospitalerne og kommunerne til daglig brug.

Her er den kommunale Quickguide.

Her er den regionale Quickguide.

Der er udarbejdet et tværsektorielt e-learing program til dem, der bruger kommunikationsaftalen i hverdagen. Kurset kan hentes på regionens kursusportal eller på kommunikationsaftalen.dk

Her kan du hentet e-learingskurset om kommunikationsaftalen.

Medlemmer

Formandskabet og sekretariatet varetages af:
Henriette Bager, chefkonsulent, Det Nære Sundhedsvæsen

Deltagere:

Birgitte Harild, udviklingskonsulent, Allerød Kommune
Anette Juhl, afdelingsleder, Københavns Kommune
Michael Thamdrup, leder af hjemmeplejen, Tårnby Kommune
Lena Andersen Salomon, samordningskonsulent, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
Lis Sørensen, samordningskonsulent, Hvidovre Amager Hospital
Marie Kristine Schultz, samordningskonsulent, Rigshospitalet
Helle Tødt, Herlev, samordningskonsulent, Gentofte Hospital
Sharon Wintcentsen, Bridges analyst, CIMT
Conni Christiansen, chefkonsulent, Det Nære Sundhedsvæsen

Her kan du se filmen om kommunikationsaftalen.

 

Redaktør