Tværsektorielt samarbejdsforum for erhvervet hjerneskade

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for erhvervet hjerneskade er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Det tværsektorielle samarbejdsforum om erhvervet hjerneskade skal dele viden til gensidig læring samt drøfte udfordringer på tværs af hospitalerne, praksissektoren og kommunerne i Region H. Samarbejdsforummet skal fx drøfte og finde løsninger i forhold til særligt komplekse typer af patientforløb eller barrierer mellem sektorer.

Her kan du læse kommissorium for tværsektorielt samarbejdsforum om erhvervet hjerneskade

Medlemmer

Formandskabet varetages af:

 • Jean Hald Jensen, enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Merete Rønn Christensen, rehabiliteringschef, Københavns Kommune

Sekretariatet varetages af:

 • Henriette Bager, Chefkonsulent, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Charlotte Haase, Specialkonsulent, Københavns Kommune
 •  Marlene Finderup Birkelund, Sundhedsfaglig administrativ medarbejder, Københavns Kommune

Øvrige medlemmer:

 • Hanne Forbech Skall, Ledende terapeut, Herlev Hospital 
 • Michael Broksgaard Jensen, Overlæge, Nordsjællands Hospital 
 • Karin Spangsberg, Fysioterapeut, Rigshospitalet
 • Pia Hansen, Træningscenterleder, Helsingør Kommune 
 • Dorte Thoning Hofland, Lægelig chef, Gentofte Kommune 
 • Winnie Bergstrøm, Ledende fysioterapeut, Glostrup Kommune 
 • Lise Beich, Funktionsleder, Frederiksberg Kommune 
 • Morten Lorenzen, Direktør, Hjerneskadeforeningen
 • Hysse Forchhammer, Direktør, Hjernesagen

Dagsordner og referater

Her finder du mødekalender for Tværsektorielt samarbejdsforum for erhvervet hjerneskade


Redaktør