​​​​​​

Om Sundhedsaftalen

​Her kan du læse om baggrunden for Sundhedsaftalen. Aftalen er den overordnede politiske ramme for samarbejdet om sundhed mellem kommunerne, regionen og almen praksis.

Vi har i kommuner, almen praksis og region hver vores opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde. Aftalen for 2019-2023 bygger på fire fælles visioner, og peger på tre primære områder for fælles udvikling.

Sundhedsaftalerne indgås mellem kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner og regionsrådet, og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget, som er sammensat af poliske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Læs mere om Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedsaftalen for 2019 – 2023 er en ny form for sundhedsaftale

Aftalen for 2019-2023 er en politisk aftale. Her er fokus på de områder vi sammen vil udvikle de næste år. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fx Kommunikationsaftalen, og disse vil fortsat være gældende, indtil andet besluttes, og samarbejdet fortsætte som hidtil.

Aftalen adskiller sig fra tidligere års aftaler ved alene at udpege de områder, som der er et politisk ønske om at gøre noget særligt ved. De konkrete initiativer skal først defineres nærmere i næste fase, og det skal ske med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Vores fælles visioner

  • Mere sammenhæng i borgerens forløb
  • Mere lighed i sundhed
  • Mere samspil med borgeren
  • Mere sundhed for pengene

Fokusområderne for fælles udvikling

  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
  • Sammen om borgere med psykisk sygdom
  • Sammen om børn og unges sundhed

Fokusområderne skal efter politiske temadrøftelser  udvikles og konkretiseres. Store dele af udviklingsarbejdet vil blive forankret i de lokale samordningsudvalg, bestående af hospitalsledelsen og kommunale ledere i et planområde.

Læs mere om målene for og arbejdet med de enkelte fokusområder.

Læs mere om organisering af arbejdet.

  ​Læs mere om sundhedsaftalerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs og download hele Sundhedsaftalen 2019-2023.

Download powerpoint om Sundhedsaftale 2019-2023.

Redaktør