Projekter

Der etableres løbende tværsektorielle projekter der er forankret under sundhedsaftalen. På denne side kan du finde viden om igangværende projekter, fx telemedicinsk hjemmemonitorering ved KOL. Opsamlinger fra tidligere projekter kan findes under ’Værktøjskassen’.