Kommunal medfinansiering

I forbindelse med "Gennemsigtighedsrapporten vedrørende kommunal medfinansiering" er udarbejder analyser for faktorer af betydning for den kommunale medfinansiering.

I 2015 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i fællesskab rapporten "Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende gennemsigtighed i kommunal medfinansiering" også kaldet "Gennemsigtighedsrapporten". 

Her kan du læse gennemsigtighedsrapporten.

En anbefaling i rapporten er at der skal udvikles en egentlig screeningsmodel, der kan bidrage til at identificere områder, hvor der fra det ene år til det andet sker en stor stigning i den enkelte kommunes kommunale medfinansiering". 

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har som en del af dette arbejde udarbejdet:

  • En oversigt pr. kommune indeholdende nøgletal for kommunal medfinansiering i 2015 incl. sammenligningstal ift. den kommunesocialgruppe kommunen tilhører og regionen som helhed. Denne er suppleret med en grafisk oversigt over udvalgte nøgletal (køns- og aldersstandardiseret) og en læsevejledning. Denne vil fremover blive opdateret én gang årligt.

Her kan du læse kommunal medfinansiering for somatisk hospitalsaktivitet.

  • Rapporten "Betydende faktorer for kommunal medfinansiering", hvor sandsynligheden for at have kommunal medfinansiering og størrelsen af den kommunale medfinansiering analyseres i forhold til alder, samlivsstatus, uddannelse mv. Supplerende analyseres sandsynligheden for at være blandt de hhv. 5 % og 1 % dyreste borgere.

Her kan du læse om de betydende faktorer for kommunal medfinansiering.

Det tidligere Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, nu Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse har udarbejdet vedhæfte rapport om betydende faktorer for udviklingen i kommunal medfinansiering i hovedstadsregionen fra 2013-2015.

Her kan du læse rapporten om udvikling i kommunal medfinansiering

Den tværsektorielle arbejdsgruppen vedrørende Data om økonomi og aktivitet har udarbejdet notat med hovedkonklusionerne fra denne rapport

 Her kan du læse notat med hovedkonklusionerne fra rapporten.

Redaktør