Psykiatrien (Midlertidig pauseret)

​For løbende at følge udviklingen i samarbejdet på det psykiatriske område mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, udarbejdes der én gang i kvartalet ledelsesinformation på området.
Midlertidig pauseret grundet overgang til LPR3 og dermed manglende data.

Formål
Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og kunne sætte fokus på udviklingen i den enkelte kommune, det enkelte hospital samt samordningsudvalgene. Ledelsesinformationen går således ikke ned i de enkelte detaljer, men kan være med til at udpege, hvor der er behov for iværksættelse af yderligere analyser for området.

Data
Der er kun medtaget registreringer for borgere med bopæl i Region Hovedstaden behandlet på Region Hovedstadens psykiatriske centre. Borgere, der har været indlagt på private psykiatriske hospitaler eller psykiatriske hospitaler i andre regioner m.m., er således ikke medtaget.

Ledelsesinformationen består af
1. ”Overblik”, der viser data for hele regionen. Det vil sige samtlige borgere i hovedstadsregionen, som har været i kontakt med et af Region Hovedstadens psykiatriske centre
2. Data for den enkelte kommune. Det vil sige borgere fra den pågældende kommune, der har været i kontakt med et af Region Hovedstadens psykiatriske centre.
3. Data for hvert enkelt af Region Hovedstadens psykiatriske centre. Det vil sige borgere fra hovedstadsregionen, som har været i kontakt med pågældende center i hovedstadsregionen
4. Data for samordningsudvalg for det enkelte center. Her er det kun borgere fra de kommuner, som hører til det pågældende center, der tæller med. En borger fra Hillerød, som er indlagt på psykiatrisk center Bornholm, vil således hverken tælle med under Samordningsudvalget ved psykiatrisk center Bornholm eller Samordningsudvalget ved psykiatrisk center Nordsjælland.

For hvert område vises data for følgende fire områder

  • Liggetid
  • Heraf afrusere 
  • Genindlæggelser
  • Unikke CPR-numre som er genindlagt
  • Færdigbehandlede dage/indlæggelser

Grundtabeller for ledelsesinformationen i forbindelse med sundhedsaftaler
I den kommunale/regionale Udviklingsgruppe vedrørende data for økonomi og aktivitet er det besluttet at gøre datagrundlaget til den månedlige ”Ledelsesinformation i forbindelse med sundhedsaftaler- psykiatri” tilgængelig for alle i tabelformat, med mulighed for tilpasning i forhold til individuelle behov.

Der er udarbejdet tabeller for de fire områder i Ledelsesinformationen

 

  • Liggetid 
  • Heraf afrusere
  • Genindlæggelser
  • Unikke patienter som er genindlagt
  • Færdigbehandlede dage og indlæggelser
For hvert område er der udarbejdet en grundtabel (pivot-tabel), hvor kommuner/centre selv kan gå ind og arbejde videre i forhold til specifikke ønsker om dataafgrænsning og ønsket layout.
Redaktør