Kompetenceudvikling

Udviklingen i sundhedsvæsenet og de aftaler, der indgås i Sundhedsaftalen, stiller nye og store krav til vores medarbejderes faglige og relationelle kompetencer. Her kan du læse om fælles kompetenceudvikling.

Når patienter og borgeres forløb går på tværs, skal medarbejderne også have kompetencer til at gå på tværs. ​I arbejdet med Sundhedsaftalen har vi fokus på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling, og hvordan vi skaber attraktive arbejdspladser inden for det samlede sundhedsvæsen. 

Tværsektoriel kompetenceudvikling

Region Hovedstadens Center for HR har udviklet et program for tværsektoriel kompetenceudvikling. Programmet består af en række forskellige tilbud om udvikling af kompetencer målrettet de sundhedsprofessionelle, der arbejder på tværs af sektorer. Det er fx sundhedspædagogik for patientundervisere, temadage om kræftrehabilitering og eller borgere med psykisk sygdom. 

Programmet følger løbende behovet for kompetenceudvikling i regi af sundhedsaftalen.

Som en del af programmet er der også mulighed for, at ledere og sundhedsprofessionelle gennemfører lokale udviklingsaktiviteter, som styrker brobyggende kompetencer på hospitaler og i kommuner (BRO-projekter).

Der er nedsat en tværsektoriel følgegruppe til at kvalificere og understøtte udviklingen af programmets tilbud.

Læs mere om tværsektoriel kompetenceudvikling på Center for HR hjemmeside.

Læs program for tværsektoriel kompetenceudvikling 2019-2023.

Redaktør