Samarbejdsaftaler om udskrivelse af udsatte borgere

Her kan du se de lokale samarbejdsaftaler om udskrivelse af udsatte borgere

I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 har de lokale samordningsudvalg for somatikken lavet lokale samarbejdsaftaler om udskrivelse af særligt udsatte borgere for at sikre, at disse borgere får let adgang til opfølgende pleje- og behandlingsindsatser efter udskrivelse fra hospital.

Aftalerne beskriver samarbejdet og koordinationen mellem den kommunale opsøgende/tovholder funktion og den regionale socialsygeplejerske.

Målgruppe

Målgruppen socialt udsatte omfatter mennesker, der typisk er karakteriseret ved at have flere problemer på samme tid, fx stof- eller alkoholmisbrug, en sindslidelse, hjemløshed, lever i fattigdom, prostitution eller alvorlige andre sociale problemer. De vil typisk også være lavt uddannede, have lav indkomst, dårlig boligsituation, og de oplever at have løsere sociale relationer end resten af befolkningen.

Planområde Syd

Samarbejdsaftale mellem Amager og Hvidovre Hospital, Akuttelefonen 1813 og kommunerne i i Planområde Syd

Bilag 1 - Oversigt over kommunernes specialiserede voksenområde

Bilag 2 - Kommunikationsaftale

Bilag 3 - Retsikkerhed og administration på det sociale område

Planområde Byen

Samarbejdsaftale mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Frederiksberg og Københavns Kommune om udskrivning af udsatte borgere fra somaitsk afdeling

Bilag 1 - Kommunikationsaftale

Bilag 2 - Retsikkerhed og administraion på det sociale område

Planområde Midt

Samarbejdsaftale om udskrivning af socialt udsatte borgere fra somatisk afdeling 

Planområde Nord

På vej

Planområde Bornholm

Samarbejdsaftale mellem Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune om udskrivelse af særligt sårbare borgere

Redaktør