Redskaber til formidling

Her kan du finde film, præsentationer og lignende, som er udviklet til at understøtte samarbejdet eller implementering af konkrete aftaler, samarbejdsredskaber mv.

Formidling om Sundhedsaftalen 2019-2023

Få eller giv hurtigt et overblik over den nye aftale og det første arbejde med at konkretisere aftalen med en kort powerpoint præsentation.

Download powerpoint om Sundhedsaftale 2019-2023.

Oversigt over konkrete output fra Sundhedsaftalen 2015-2018

Her finder du en powerpoint præsentation med udvalgte output fra Sundhedsaftalen 2015-2018. Udvælgelsen har haft fokus på de konkrete output, som understøtter det fremadrettede arbejde med fokusområderne i Sundhedsaftalen 2019-2023.

Se præsentation af udvalgte konkrete output fra Sundhedsaftalen 2015-2018.

Der er desuden lavet en samlet oversigt over output fra samtlige indsatser under Sundhedsaftalen 2015-2018.

Se den samlede oversigt og status over alle indsatser i Sundhedsaftalen 2015-2018.

Elektronisk kommunikation om indlæggelse og udskrivelse​

Den reviderede kommunikationsaftale har fokus på sammenhængende og trygge indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgere, der skal have hjælp fra kommunen. Der er udviklet en film, som på kort tid forklarer hovedpunkterne i Kommunikationsaftalen, samt et e-læringskursus til personalet på hospitaler og kommuner:

Prøv e-læringskurset om kommunikationsaftalen.

Kronisk sygdom

Kronika App er udviklet til det sundhedsfaglige personale i kommuner og på hospitaler med henblik på at give personalet information og værktøjer, der ruster dem til arbejdet med borgere, som lider af hjertesvigt, hjertekrampe, KOL, tryksår og type 2-diabetes.
Læs mere om Kronika og find links til download.

Der er udviklet en række film til borgere, der har en kronisk sygdom tæt inde på livet. Filmene kan fx bruges i forbindelse med patientuddannelse. 
Her kan du læse mere om Grib om livet.

Psykiatri

For at styrke det tværsektorielle samarbejde om borgere med psykisk sygdom, er der udarbejdet forskellige redskaber og modeller.

Her finder du skabelon til film om netværksmøder i psykiatrien.

Her kan du se film om Psyk-ISBAR - redskab til sikker kommunikation om borgere med psykiatriskeproblemstillinger.


Redaktør