Baggrund og organisering

​Det er aftalt i kommunernes og regionernes økonomiaftale med staten for 2016, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal være et tilbud til borgere med KOL

​Fra 2020 bliver telemedicinsk hjemmemonitorering et tilbud til alle relevante borgere med KOL i hele landet. Implementeringen er organiseret i fem landsdelsprogrammer, hvor landsdelsprogram for hovedstaden varetager den overordnede programstyring, koordinering og implementeringsforberedelse på vegne af de 29 kommuner og lungeambulatorierne i hovedstaden.

Det er den enkelte kommune og ambulatorium, der har ansvaret for den organisatoriske implementering af det telemedicinske tilbud.

Der er nedsat en tværsektoriel programstyregruppe for landsdelsprogrammet, med repræsentanter fra tre kommuner, Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden samt Lungeforeningen. Landsdelsprogrammet har ophæng i sundhedsaftalen for hovedstaden.

Alle 29 kommuner og lungeambulatorier er repræsenteret i en tværsektoriel referencegruppe for implementeringen. Referencegruppen mødes ca. hver anden måned og har til formål løbende at understøtte den lokale implementeringsforberedelse

Redaktør