Fælles service, support og logistik

​Hovedstaden og kommunerne i hovedstaden er gået sammen om en fælles løsning for service, support og logistik-understøttelse af det telemedicinske tilbud.

​Det telemedicinske tilbud skal understøttes af en række funktioner – bl.a. udbringning af udstyr til borgere, oplæring af borgere og den løbende service og support, hvis det telemedicinske udstyr går i stykker.

Kommunerne og Region Hovedstaden går sammen om et treårigt samarbejde om en fælles service, support og logistikløsning, hvor Københavns Kommune skal varetage den tekniske support til de sundhedsfaglige medarbejdere, mens den enkelte kommune og regionen står for logistik, oplæring af borgere samt borgersupport.

Redaktør